Bestuur

Het bestuur van SCOSS bestaat uit:

  • Voorzitter : Bernice Westrek
  • Secretaris : Meindert Kuipers (secretaris@scoss.nl)
  • Penningmeester : Bauke Heida (penningmeester@scoss.nl)

Naast de 3 bestuursleden zijn er diverse commissies die ook rechtstreeks benadert kunnen worden.